Daate barkoegærja lea 3b. daltesasse mubpiegïeline. Barkoegærjesne grammatihke-laavenjassh jïh jeatjah laavenjassh mahte gaajhkide tekstide lohkemegærjesne. Lohkemegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh CD aaj gååvnesieh. Denne arbeidsboka er for nivå 3b andrespråk. I arbeidsboka finnes det grammatikkoppgaver og andre oppgaver til nesten alle tekstene i leseboka I læreverket Gïeline åahpenidh 3b for andrespråk finnes også arbeidsbok, lærerveiledning og CD.
Les mer
Undertittel hentet fra omslaget

Produktdetaljer

ISBN
9788256017829
Publisert
2014
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Solum
Vekt
730 gr
Høyde
298 mm
Bredde
208 mm
Dybde
18 mm
Språk
Product language
Sørsamisk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
219

Illustratør