Daennie bïhkedimmesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie maahta lohkemegærjam Gïeline åahpanidh 3b, lohkemegærja mubpiegïeline jïh barkoegærjam Gïeline åahpenidh 3b barkoegærja mubpiegïeline nåhtadidh. I denne lærerveiledningen finnes eksempler og råd om hvordan en kan bruke leseboka Gïeline åahpenidh 3b, lohkemegærja mubpiegïeline og arbeidsboka Gïeline åahpenidh 3b barkoegærja mubpiegïeline.
Les mer
Undertittel hentet fra omslaget

Produktdetaljer

ISBN
9788256017836
Publisert
2014
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Solum
Vekt
380 gr
Høyde
298 mm
Bredde
208 mm
Dybde
11 mm
Språk
Product language
Sørsamisk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
105

Illustratør