Daate barkoegærja lea 4. klaassese. Barkoegærjesne göökte boelhkh. Voestes boelhkesne laavenjassh mahte gaajhkide tekstide lohkemegærjesne jïh mubpene boelhkesne grammatihke-laavenjassh. Lissine aaj lohkemegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd gååvnesieh. CD ?Gïeline åahpenidh 4? CD?sne leah teksth lohkemegærjeste.
Les mer
1 bok. 1 CD

Produktdetaljer

ISBN
9788256017393
Publisert
2013
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Solum
Vekt
452 gr
Høyde
298 mm
Bredde
210 mm
Dybde
8 mm
Språk
Product language
Sørsamisk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
128

Illustratør