Daate bïhkedimmie lea Gi?eline a?ahpenidh 4. lohkemegærjese jïh barkoegærjese. Daennie bïhkedimmesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie lohkemegærjam jïh barkoegærjam na?htadidh.

Produktdetaljer

ISBN
9788256017409
Publisert
2013
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Solum
Vekt
276 gr
Høyde
298 mm
Bredde
210 mm
Dybde
6 mm
Språk
Product language
Sørsamisk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
76

Illustratør