Daate barkoegærja lea 5. klaassese. Barkoegærjesne göökte boelhkh. Voestes boelhkesne laavenjassh mahte gaajhkide tjaalegidie lohkemegærjesne jïh mubpie boelhkesne grammatihke-laavenjassh. Lissine aaj lohkemegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd gååvnesieh.
Les mer
Innhold: 1 CD

Produktdetaljer

ISBN
9788256018710
Publisert
2015
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Solum
Vekt
440 gr
Høyde
291 mm
Bredde
209 mm
Dybde
10 mm
Språk
Product language
Sørsamisk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
120