Daate barkoegærja lea 6. klaassese. Barkoegærjesne göökte boelhkh. Voestes boelhkesne laavenjassh mahte gaajhkide tjaalegidie lohkemegærjesne jïh mubpie boelhkesne grammatihke-laavenjassh. Lissine aaj lohkemegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd gååvnesieh.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788256019366
Publisert
2016
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Solum
Vekt
401 gr
Høyde
298 mm
Bredde
210 mm
Dybde
9 mm
Språk
Product language
Sørsamisk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
121

Illustratør