Gïeline goetsebe lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoehvierhtide lohkemegærja, göökte barkoegærjah, bïhkedassh lohkehtæjjide jïh CD.h. Gærjah leah voestes daltesen learohkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie. Daate lea Gïeline goetsebe 1 barkoegærja åarjelsaemien voestesgïeline.
Les mer
Engangsboka er ei arbeidsbok i sørsamisk som førstespråk.
1 bok. 1 CD

Produktdetaljer

ISBN
9788256016624
Publisert
2012
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Solum
Vekt
310 gr
Høyde
295 mm
Bredde
210 mm
Dybde
4 mm
Språk
Product language
Sørsamisk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
81

Illustratør