Gïeline goetsebe lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoehvierhtide lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohkehtæjjan bïhkedimmieh jïh CD.h. Gærjah leah voestes daltesen learoehkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie. Daate lea Gïeline goetsebe 1 lohkehtæjjan bïhkedimmie åarjelsaemien mubpiegïeline. Gïeline goetsebe er et læreverk i sørsamisk språk. Det består av lesebok, to arbeidsbøker, lærerveiledninger og CDer. Dette er Gïeline goetsebe 1 lærerveiledning for sørsamisk som andrespråk.
Les mer
Dette er ei lærerveiledning for sørsamisk som andrespråk.

Produktdetaljer

ISBN
9788256016686
Publisert
2012
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Solum
Vekt
190 gr
Høyde
295 mm
Bredde
210 mm
Dybde
4 mm
Språk
Product language
Sørsamisk
Format
Product format
Heftet

Illustratør