Gïeline goetsebe lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoehvierhtide lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohkehtæjjan bïhkedimmieh jïh CD.h. Gærjah leah voestes daltesen learohkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie. Daate lea Gïeline goetsebe 1 barkoegærja åarjelsaemien mubpiegïe- line. Gïeline goetsebe er et læreverk i sørsamisk språk. Det består av lesebok, to arbeidsbøker, lærerveiledninger og CDer. Dette er Gïeline goetsebe 1 arbeidsbok for sørsamisk som andre- språk.
Les mer
1 bok. 1 CD

Produktdetaljer

ISBN
9788256016693
Publisert
2013
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Solum
Vekt
290 gr
Høyde
298 mm
Bredde
210 mm
Dybde
7 mm
Språk
Product language
Sørsamisk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
85

Illustratør