God i ord er et komplett norskverk for 3. 7. årstrinn som tek vare på alle sider ved norskopplæringa. Bøkene er humoristiske, lærerike og rikt illustrerte og inspirerer til lese- og skrivelyst. Bøkene er varierte i innhald, lengd og utforming og gir læraren mange idear til differensiering i undervisninga. Språkboka til God i ord 7 handlar om å bruke språket til å uttrykke seg både munnleg og skriftleg, og oppfordrar elevane til å skrive tekstar i ulike sjangrar, halde presentasjonar og uttrykke sine eigne meiningar. Boka er delt inn i fire bolkar (merkte med eigen farge) som korresponderer med dei fire hovudområda i læreplanen for norskfaget i Kunnskapsløftet: Bolk 1: Kommunikasjon Bolk 2: Munnleg bruk av språket Bolk 3: Skriftleg bruk av språket Bolk 4: Vi utforskar og lærer om språket Kvart kapittel har ei startside der måla for arbeidet med kapittelet er lista opp. Slik kan elevane på ein oversiktleg måte få vite kva dei skal arbeide med i kapittelet. På slutten av kvart kapittel finn dei eit eigenvurderingsskjema som vil vise i kva grad måla blei nådde. I boka finn elevane mange varierte og differensierte oppgåver. I oppgåvesamlinga på slutten av kvart kapittel er oppgåvene delt inn i "dei som kan passe til alle", "til dei som syntest stoffet var vanskeleg" og til "dei som syntest stoffet var lett". I kvart kapittel finn elevane også eit ordpensum som repeterer viktige ord og uttrykk frå kapittelet.
Les mer
Boka handler om å bruke språket til å uttrykke seg, både muntlig og skriftlig. Elevene blir oppfordret til å skrive tekster i ulike sjangre, holde presentasjoner og jobbe med reklame, og med å uttrykke egne meninger. Det er differensierte oppgavesamlinger, læringsmål og egenvurderingsskjema til elevene i hvert kapittel.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788252171006
Publisert
2008
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Samlaget
Vekt
780 gr
Høyde
226 mm
Bredde
214 mm
Dybde
17 mm
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
228