Emnet for denne boken er rettsanvendelsesskjønnet . det vil si de vurderingene som jurister gjør når ulike rettslige argumenter tolkes og harmoniseres. Her redegjøres det for at grensene for rettsanvendelsesskjønnet kan vurderes på til dels fundamentalt forskjellig vis, og ulike rettsteoretiske posisjoner systematiseres i tre forskjellige modeller. Deretter blir det trukket linjer fra modellene til domspraksis, primært enkelte nyere høyesterettsavgjørelser der forholdet mellom lov og Grunnloven har vært tema. Forfatteren drøfter særlig hvilke utfordringer retten møter når rettsanvendelsesskjønnet må brukes til å balansere mellom folkevalgte organers behov for handlefrihet og individer og minoriteters forventning om rettighetsvern.Boken er basert på forfatterens juridiske doktoravhandling.
Les mer
Emnet for denne boken er rettsanvendelsesskjønn, det vil si de vurderinger som jurister gjør når ulike rettslige argumenter tolkes og harmoniseres. Her redegjøres det for grensene for at rettsanvendelsesskjønn kan vurderes ulikt. Deretter blir det trukket linjer fra modellene til domspraksis. Boken er basert på forfatterens doktoravhandling. Har liste over forkortelser, litteraturliste, lov- og stikkordregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788205342286
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Vekt
780 gr
Høyde
177 mm
Bredde
246 mm
Dybde
25 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
338