«Helsepolitikk og helseforvaltning» tar først for seg demokratiske helsepolitiske beslutningsprosesser, velferdsstatens utvikling og oppbyggingen av norsk helseforvaltning. Norges kopling til et internasjonalt forvaltningsnivå gjennom EØS-avtalen blir også behandlet. Forfatterne ser nærmere på helsepolitiske reformer som aktivitetsbasert finansiering, pasientrettigheter, statliggjøring av sykehus, fastlegeordning og samhandlingsreform. De viser blant annet hvordan reformene har endret helsevesenet og skapt nye utfordringer knyttet til oppnåelsen av vedtatte helsepolitiske mål. Videre analyserer de sentrale styringsutfordringer som innføringen av «New Public management», og betydningen av konkurransemekanismer (som fritt sykehusvalg). Til sist diskuteres utfordringer knyttet til finansiering, vekst i offentlige helseutgifter og behov for å prioritere, samt betydningen av internasjonalisering for utforming og gjennomføring av norsk helsepolitikk. Boken retter seg mot studenter, forskere, myndigheter og alle med interesse for hvordan norsk helsepolitikk og norske helsetjenester fungerer og styres.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788215024578
Publisert
2022
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet