HMS-økonomi - verdien av å forebygge Endelig en konkret og matnyttig bok om hvordan man kan beregne den bedriftsøkonomiske lønnsomheten av å investere i helse- miljø og sikkerhet. Boken dekker alt fra fysisk sikkerhet på arbeidsplassen til psykososialt arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser. Spørsmål som behandles er: Hva er det verdt om vi får ned sykefraværet med 2 prosent? Hva koster produktivitetslekkasjene oss grunnet stresslekkasjer og sykenærvær? Hva er den økonomiske nytten av å få ned antall ulykker eller antall uønskete hendelser med 50%? Boken starter med et velskrevet og illustrerende eventyr, for deretter å gå gjennom metoder og et rikt utvalg med eksempler fra ulike typer tiltak. Kjernen i HMS-økonomien er kost-nytte analyser. Med enkle, men nyanserte regneeksempler vises de økonomiske sammenhengene mellom investeringer og den økonomiske nytten av tiltaket. "Kost-nytte-dialog" og "ballongmetoden" er nødvendige hjelpemidler i arbeidet og er beskrevet på en lettfattelig måte. Det gis eksempler på hva slags grunndata man trenger for å regne på HMS-økonomien, og vi vil tro at mange virksomheter vil legge seg i selen for å få enda bedre statistikk og nøkkeltall etter dette. Boken er først og fremst myntet på ledere, HMS-folk, alle som har verv innen vernetjenesten og tillitsvalgte, men passer for alle som vil se økonomien i HMS-tiltak. Boken bør ligge på bordet på alle møter i Arbeidsmiljøutvalgene rundt om i landet. Kanskje bør den også bli pensum på høyere læresteder. Bakerst i boken finner man en fyldig henvisning til fagartikler, og en svært nyttig ordliste som på mange måter oppsummerer det viktigste av boken. Forfatterne Christian H. Rafn og Chris Ottesen er begge siviløkonomer og har lang erfaring fra lederstillinger i næringslivet og fra konsulentvirksomhet innen ledelse, HMS, økonomi og HR.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788271287344
Publisert
2014
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Angerman
Vekt
480 gr
Høyde
298 mm
Bredde
208 mm
Dybde
10 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
144