Hopp i det! lèt deg leggje opp ei heilskapleg undervisning som tek utgangspunkt i verda til elevane, dei språklege ressursane deira og dei opplevingane dei har til felles. Kapitla i arbeidsboka lèt elevane utfalde den kommunikative kompetansen sin, slik at dei heile tida vekslar mellom å lytte, snakke, lese og skrive. Elevane arbeider dermed med språket i meiningsfulle samanhengar. Ved hjelp av stillasbygging, dialog og rask tileigning av høgfrekvente ord blir dei aktive språkbrukarar frå første dag og kjem seg raskt vidare frå kvardagsspråk til fagspråk. QR-kodar i boka leier elevane til lyfilar med innleste tekstar. Boka byggjer på den nyaste kunnskapen innanfor andrespråksdidaktikk og tek høgd for nye elevar undervegs og behovet for differensiering.
Les mer
På omslaget: For nykomne elevar på mellomtrinnet

Produktdetaljer

ISBN
9788249219582
Publisert
2018
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gan Aschehoug
Vekt
360 gr
Høyde
299 mm
Bredde
210 mm
Dybde
7 mm
Aldersnivå
Fremmedspråklige elever
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
88

Forfatter
Illustratør