"I draumen sprang eg -" I denne bok afortel Bjørg Holm om livet sitt - om oppvekst, utdaning, arbeid, familieliv og organisasjonsinnsats - slik det vart prega av polioen ho fekk som femåring. Polioen følgd emed på livsvegen, han merkte vonene, draumane, planane, innsatsen og livsbanen. I strevet for å finna gode løysingar har Bjørg Holm møtt arroganse, kulde og kunnskapsløyse, men også opne, varme og dugande fagfolk som gav henne ein betre livskvalitet. Boka fortel om ein person som ed sterk vilje og hardt arbeid har forma livet sitt, forsert barrierar og organisert verksemd for å spreia kunnskap om polio og seinskadar etter sjukdomen. Boka vil gje innsikt, vidsyn og kunnskap til alle helsearbeidarar som møter folk med varige sjukdomar og funsjonshemmingar, til studentar, til andre med polio og til familie og vener og kollegaer som kan få vita meir omsider ved og kjensler knytte til eit liv med polio.
Les mer
I boka fortel forfattaren om sitt liv, om oppvekst, utdanning, arbeid, familieliv og organisasjonsinnsats, slik det vart prega av polioen ho fekk som femåring. Boka fortel om ein person som med sterk vilje og hardt arbeid har forma livet sitt, forsert barrierar og organisert verksemd for å spreie kunnskap om polio og seinskadar etter sjukdomen. Boka vil gje innsikt, vidsyn og kunnskap til alle helsearbeidarar som møter folk med varige sjukdomar og funksjonshemmingar, til studentar, til andre med polio og til familie, vener og kollegaer som kan få vite meir om sider ved og kjensler knytte til eit liv med polio.
Les mer
Forord av Kirsten Thorsen

Produktdetaljer

ISBN
9788280610621
Publisert
2006
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Aldring og helse
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
112

Forfatter