Alle virksomheter i Norge har plikt til å følge minst ett regelverk vedrørende informasjonssikkerhet. Denne boken er skrevet for å formidle innholdet av reglene på en måte som ikke krever spesiell juridisk kompetanse. Dessuten formidler den generell kunnskap om sikkerhetstenkning, -metodikk og -teknikker, noe som gjør det lettere å forstå de teknologiske implikasjonene. Boken omfatter regelverk vedrørende o Sikring av personopplysninger o Sikker kommunikasjon med og i offentlig forvaltning o Elektroniske signaturer (jf. lov om elektroniske signaturer) o Krav til informasjonssikkerhet i finansnæringen o Sikkerhetsloven og forskrift om informasjonssikkerhet o Opphavsrettslige regler vedrørende informasjonssikkerhet o Straffelovens bestemmelser vedrørende datakriminalitet Boken er den første og eneste samlede fremstillingen av regelverk om informasjonssikkerhet i Norge og egner seg godt både som oppslagsverk og som pensum ved universiteter og høyskoler. Den er skrevet for teknisk personale og ledelse som har ansvar for å ivareta informasjonssikkerheten i informasjonssystemer, og er egnet for jurister som skal gi råd til virksomheters arbeid med informasjonssikkerhet. Foruten redaktørene bidrar spesialrådgiver Frank Robert Berg (Kredittilsynet), professor Jon Bing (UiO), førsteamanuensis Lee A. Bygrave (UiO), seniorrådgiver Amund Eriksen (Statskonsult), rådgiver Peter Lenda (Post- og teletilsynet), stipendiat Rolf Riisnæs (UiO) og seniorrådgiver Annikken Seip (Kredittilsynet). Boken er redigert av førsteamanuensis dr.scient. Arild Jansen og professor dr.juris. Dag Wiese Schartum, begge ansatt ved Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo. "Jeg hilser velkommen det initiativet som her er tatt for å få en samlet gjennomgang av det viktigste sikkerhetsregelverket i Norge. Jeg tror denne boken kan være et nyttig hjelpemiddel i det daglige arbeidet med IT-sikkerheten og - ikke minst - et godt utgangspunkt for diskusjon om en samordning og forenklet etterlevelse av dette regelverket." Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer
Les mer
Boken inneholder en samlet fremstilling av regelverk om informasjonssikkerhet i Norge. Blant annet sikring av personopplysninger, sikker kommunikasjon med og i offentlig forvaltning, elektroniske signaturer og krav til informasjonssikkerhet i finansnæringen. Boken tar også for seg Sikkerhetsloven og forskrift om informasjonssikkerhet, opphavsrettslige regler vedrørende informasjonssikkerhet og straffelovens bestemmelser vedrørende datakriminalitet. Boka er først og fremst beregnet på teknisk personale, jurister og ledelse som har ansvar for informasjonssystemer og som oppslagsverk og pensum ved universiteter og høgskoler. Har stikkordregister og register over lover, forskrifter og dommer.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245002744
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
675 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
20 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
352