Denne boka er skrevet for kinesiske studenter som skal lære norsk, og for lærere som underviser kinesere i norsk som andrespråk. Deler av innholdet er oversatt til engelsk. Sentrale sider ved norsk fonologi og syntaks beskrives og settes i forhold til mandarin. Dermed har lærer og student et felles tekstlig grunnlag de kan samtale ut fra. På dette grunnlaget kan en integrere et tverrspråklig perspektiv i undervisningen. Med referanser til hvordan aktuelle språktrekk uttrykkes på henholdsvis norsk og mandarin, kan lærerne tilrettelegge undervisningen, og de vil ha grunnlag for å forklare og følge opp problematiske sider ved norsk. Studentene får en mer detaljert innsikt i språket enn hva generelle lærebøker og grammatikker i norsk som andrespråk gir.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788251928359
Publisert
2011
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Tapir akademisk forlag
Vekt
286 gr
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Flerspråklig
Format
Product format
Heftet
Antall sider
145