Integrated Treatment for Dual Disorders kom ut i USA i 2003 og har allerede blitt en klassiker. Professor Kim T. Mueser har sammen med nære medarbeidere skrevet en lærebok om behandlingsmetoder for personer som både har et omfattende rusmisbruk og en alvorlig psykotisk lidelse. Forfatterne omtaler behandling av en liten gruppe. Norske myndigheter anslår at personer med dobbeltdiagnose i Norge utgjør ca. en promille av befolkningen. Imidlertid kan man bruke de behandlingsprinsippene som blir beskrevet, både i spesialisthelsetjenesten og i førstelinjetjenesten, også i behandlingen av personer med kroniske, psykiske lidelser som ikke ruser seg. Boka bygger på internasjonal forskning på feltet, og i tillegg er den basert på erfaringer fra USA, spesielt fra Dartmouth i New Hampshire. Behandlingskonseptet kalles derfor ofte New Hampshire-modellen. For lettere å kunne bruke den kunnskapen som boka formidler, inneholder den norske utgaven fotnoter med henvisninger til norsk lovverk og andre forhold som skiller Norge fra USA. Det er lagd en rekke appendiks til denne boka. Vi har valgt å oversette bare ett av dem, appendiks A som er en skala for oppfølging av klienter med dobbeltdiagnose (Dual-Disorder Treatment Fidelity Scale). De øvrige er forskjellige ratingskaler og ulike handouts til pasienter og pårørende, som blir brukt i undervisningssammenheng. Handouts til bruk i undervisning vil ofte med fordel kunne utvikles av dem som underviser. Oversetting av ratingskaler til et annet språk er en komplisert og omfattende prosess, og i tillegg er det slik at vi ofte bruker andre skalaer i Norge. Flere av de skalaene som er vanlig brukt i Norge, krever særskilt opplæring (SCID, ASI og CIDI), andre er tilgjengelige på www.helsebiblioteket.no. De originale appendiksene til Mueser er tilgjengelige på www.universitetsforlaget.no/mueser slik at de kan være til hjelp i utviklingen av eget materiell og egne rutiner for utredning og oppfølging. Psykiater Lars Linderoth har vært faglig konsulent på oversettelsen Om forfatterne Kim T. Mueser er klinisk psykolog og professor i psykiatri ved Darmouth Medical School i USA og er en hyppig brukt foredragsholder for fagfeltet i Norge. Douglas L. Noordsy, Robert E. Drake og Lindy Fox er medforfattere og kollegaer ved Darmouth Medical School.
Les mer
Boka tar for seg behandlingsmetoder for personer som både har et omfattende rusmisbruk og en alvorlig psykotisk lidelse. Boka bygger på internasjonal forskning på feltet, og i tillegg er den basert på erfaringer fra USA, spesielt fra Dartmouth i New Hampshire. Behandlingskonseptet kalles derfor ofte New Hampshire-modellen. Den norske utgaven inneholder fotnoter med henvisninger til norsk lovverk og andre forhold som skiller Norge fra USA. Har litteraturliste.
Les mer
Katalogisert etter omslaget

Produktdetaljer

ISBN
9788215007861
Publisert
2006
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
992 gr
Høyde
277 mm
Bredde
212 mm
Dybde
16 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
342

Oversetter