Intertekst essens Vg2 er ein lettlesen versjon av Intertekst Vg2, norsk for studieførebuande etter LK20. Boka følgjer læreplanen i norsk for språklege minoritetar med kort butid i Noreg. Ho eignar seg også godt for elevar som følgjer den ordinære læreplanen, men som har behov for ekstra støtte i norskfaget. Intertekst essens har same struktur som hovudboka, og desse kan dermed brukast samtidig i klasserommet. I boka får elevane trinn-for-trinn-hjelp med alt frå skriftlege til munnlege problemstillingar, i tillegg til at dei blir kjende med litterære og språklege sider ved faget. Dei tverrfaglege emna er godt dekte, med djupnelæring som hovudtanke. Kvart bind inneheld ei tekstsamling med tekstar som appellerer til målgruppa. Nettressursen er tilpassa målgruppa. Her finn eleven verktøy til å jobbe vidare med skriving, lesing og munnlege ferdigheiter. I lærarressursen finn læraren undervisningsopplegg, årsplanar og anna materiell som er knytt til boka. Intertekst essens Vg2 er også tilgjengeleg som digital bok og som lydbok. Alle komponentane til Intertekst essens finst i både bokmåls- og nynorskversjonar.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788211035998
Publisert
2021
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
882 gr
Høyde
245 mm
Bredde
175 mm
Dybde
21 mm
Aldersnivå
Fremmedspråklige elever
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
399