Juss for helse- og sosialarbeidere er en innføringsbok i helse- og sosiallovgivningen, herunder trygdelovgivningen. Juridisk metode og saksbehandlingsreglene i offentlig forvaltning gjennomgås. Boka omhandler en rekke grunnleggende emner som står sentralt i helse- og sosialsektoren. Hovedtema er legalitetsprinsippet, rettssikkerhetsbegrepet, kompetansebegrepet og begrepenes praktiske anvendelse og betydning i helse- og sosialtjenesten. Fire høyesterettsdommer som har sentral betydning i helse- og sosialsektoren er gjengitt og omtalt. Boka henvender seg til studenter i helse- og sosialfag på høgskolenivå og til ansatte i helse- og sosialtjenesten, men kan også være nyttig for andre. 5. utgave er ajourført ut fra endringer i helse- og sosiallovgivningen, bl.a. som følge av samhandlingsreformen. Bente Ohnstad er utdannet jurist, har bevilling som advokat og arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer. I periodene 2007-2011 og 2011-2015 er hun valgt rektor samme sted. Hun har publisert en rekke artikler og bøker innen området helse- og sosialrett.
Les mer
Dette er en innføringsbok i helse- og sosiallovgivningen med gjennomgang av juridisk metode og saksbehandlingsreglene i offentlig forvaltning. Boken omhandler legalitetsprinsippet, rettssikkerhets- og kompetansebegrepet i helse- og sosialtjenesten, rettsregler og deres funksjon m.m. Har litteraturliste og flere registre. Bokens målgruppe er studenter i helse- og sosialfag og helse- og sosialarbeidere.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245013979
Publisert
2012
Utgave
5. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
942 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
30 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
495

Forfatter