Kan eg komme inn? Verdiar og val i heimesjukepleie har no gjennomgått ei omfattande revidering. Boka tek opp mange tema knytt til heimesjukepleie, og presenterer både ei konkret og ei ideologisk tilnærming til arbeidsområdet. Alle kapitla er oppdaterte i samsvar med nyare litteratur og utviklinga i heimesjukepleietenesta, og boka inneheld fleire nye tema og nyskrivne kapittel. Boka er primært skriven for sjukepleiestudentar i grunnutdanninga og sjukepleiarar i heimesjukepleietenesta, men er også relevant i vidareutdanning. Delar av boka er dessutan aktuell for andre som gir helse- og sosialtenester heime hos brukaren og for pårørande.
Les mer
Boka omhandlar blant anna rammer for heimebasert sjukepleie, pårøranderolla og familien sin funksjon i velferdsstaten, aldersdemens, juridiske og organisatoriske rammar, kvalitetssikring og dokumentasjon, arbeidsmiljø, hygiene og medikamenthandtering. Boka drøftar også kva slags kunnskap det er bruk for i tenesta og kva for utfordringar heimesjuketenesta vil møte dei næraste åra. Boka er primært skriven for sjukepleiestudentar i grunnutdanninga og sjukepleiarar i heimesjukepleietenesta, men er også relevant i vidareutdanning. Har litteraturliste og stikkordregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788205302723
Publisert
2004
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Vekt
598 gr
Høyde
241 mm
Bredde
163 mm
Dybde
19 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
328

Illustratør