Sykepleiestudenter opplever praksisfeltet og skolen som to atskilte verdener. Det er et anliggende for skolen å minske gapet mellom teori og praksis og finne frem til en didaktikk der studentene kan se en sammenheng mellom den sykepleien de lærer om i skolen, og den sykepleien de erfarer når de er ute i praksis. En måte å bygge bro mellom omsorg i teori og praksis på er å trekke praksisen inn i skolen gjennom fortellingen. Denne boken åpner med en lærers fortelling og fortsetter med tre studentfortellinger. Stoffet til studentfortellingene er hentet fra praksis i andre og tredje studieår. Vi får innsikt i studentenes tiltak og handlinger i forhold til pasienten og deres refleksjoner over dette. I kommentar og samtale med lærer utdypes studentenes erfaringer ytterligere. Seljelid presenterer en situasjonsrelatert læringsmodell som bygger på et konstruktivistisk og omsorgsetisk læringssyn. Her trekkes det på Dysthes og andres arbeider med kreativ skriving og dialogisk undervisning. Målgruppe for boken er studenter og lærere ved sykepleieutdanninger og andre helsefagutdanninger. Elisabeth P. Seljelid er lektor ved Høgskolen i Tromsø, sykepleierutdanningen, og ved Praktisk Pedagogisk Utdanning ved Universitetet i Tromsø.
Les mer
Sykepleiestudentene opplever praksisfeltet og skolen som to atskilte verdener. En måte å bygge bro mellom omsorg i teorien og omsorg i praksis på og samtidig forlenge praksis, er å trekke praksis inn i skolen gjennom fortellingen. Å la studentene skrive, fortelle og reflektere over sine erfaringer fra praksis, og i dialog med lærer og medstudenter samtale og reflektere over pleiesituasjoner de har deltatt i. I denne boken er det studentenes fortellinger og samtaler med lærer som utgjør bokens hoveddel. Boken presenterer en situasjonsbasert læringsmodell som bygger på et konstruktivistisk læringssyn, og målgruppen er studenter og lærere ved sykepleieutdanningen og andre helsefagutdanninger. Med litteraturliste og register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788276747416
Publisert
2002
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
308 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
10 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
154