Boken beskriver atferdsendringer som kan oppstå hos personer med demens. Endret atferd kan skape store utfordringer for omgivelsene, det være seg pårørende, nabolag, medbeboere på institusjon eller helsearbeidere. Vanskelig atferd er ofte et uttrykk for at pasienten selv ikke har det bra, og er en måte å meddele seg til andre på. Boken beskriver alternative innfallsvinkler for å forstå pasientens atferd. I denne prosessen vil systematisk utredning og kartlegging være en forutsetningfor å komme frem til denne forståelsen. Behandling må bygge på en antakelse om hva som ligger til grunn for den atferd en ser. Det settes søkelys på hvordan pårørende kan få hjelp til forståelse og mestring, og det legge svekt på dyktiggjørting og utvikling av helsepersonells ferdigheter.
Les mer
Boka beskriver atferdsendringer som kan oppstå hos personer med demens. Den viser hvordan man kan forstå og kartlegge slik atferd, hvordan man kan tilrettelegge miljøet og hvordan man eventuelt kan behandle atferden med medisiner. Har litteraturliste.
Les mer
Forord av Aase-Marit Nygård. 1. utg. Info-banken, 1994

Produktdetaljer

ISBN
9788280610492
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Aldring og helse
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
190