Denne boka systematiserer kunnskap rundt kontraktsprosesser i organisasjoner og gir innsikt i ledelsesmessige utfordringer ved håndtering av prosessene. Gjennom en totalmodell for kontraktsledelse viser den hvordan bedre ledelse av kontraktsprosessene kan øke bedriftens konkurransekraft. Boka tar for seg ledelses- og organisasjonsmessige utfordringer knyttet til å akkvirere, inngå, iverksette, drive og evaluere kontrakter. Den viser hvordan sentrale elementer i kontraktsprosessen bør være knyttet til ledelse, organisering, kompetanse og effektivitet. Boka passer for studenter som ønsker en innføring i og overblikk over temaet. Fordi boka bidrar til å gi oversikt over et komplekst arbeidsområde, vil den også være interessant for den som arbeider med kontraktsmessige utfordringer i det daglige. «Kontraktstyring er en af vor tids store udfordringer for ledere i både den private sektor og i den offentlige sektor. Hvordan man udformer, indgår, implementerer og kontrollerer kontrakter og samtidig har forståelse for den institutionelle kontekst, er af central betydning for produktionen af ydelser. Bogen leverer et vigtigt bidrag til denne diskussion.» - Professor Carsten Greve, Copenhagen Business School Jan Ole Similä, MPA, er høgskolelektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og PhD-stipendiat ved Copenhagen Business School. Han har arbeidet i lederstillinger og har de siste årene jobbet som foreleser og forsker innenfor organisasjonsfag og bedriftsøkonomiske fag. Hans forskning har i stor grad vært knyttet til forhold rundt kontrakter og kontraktsledelse.
Les mer
Forfatteren fokuserer i denne boken på ledelse av kontraktsprosessen. Han peker på at det er stor variasjon i organisasjoners modenhet med hensyn til håndtering av kontraktsprosesser, og et mål med boken er å strukturere et slikt arbeid. Bokens første del omhandler kontraktsledelse, kontraktsøkonomisk teori, tillit i kontraktsforhold og kontraktsetikk. I andre del behandles kontraktsakkvisisjon, kommunikasjons-, forhandlings- og beslutningsprosessene, avtalen partene imellom, kontraktsoppfyllelse samt kontraktsevaluering. I bokens siste del beskrives kontraktsmodellen. Har litteraturliste og stikkordsregister.
Les mer
Undertittel på omslaget: Et bidrag til økt konkurransekraft

Produktdetaljer

ISBN
9788245004458
Publisert
2006
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
454 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
13 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
236

Forfatter