I mange år har mobbing i skolen fått stor oppmerksomhet. Likevel, tross mobbeforskning og antimobbeprogrammer, avtar ikke problemet. I denne boka anbefaler Jostein Alberti-Espenes skolene å legge vekk antimobbeprogrammene og i stedet satse på den eksisterende pedagogiske kompetansen i skolene. Alberti-Espenes lanserer krenkelse som et mer hensiktsmessig begrep for å forstå konflikter i skolen, fordi dette begrepet ivaretar elevenes egen opplevelse og gjør det enklere å forstå det sosiale samspillet og de verktøyene som fremmer og hemmer konflikter. Forfatteren viser at denne innfallsvinkelen gir rom for effektiv forebygging og håndtering. Forfatteren argumenterer også for at en krenkelsestilnærminger mer i overensstemmelse med opplæringslovens kapittel 9A enn det de tradisjonelle antimobbeprogrammene er. Boka henvender seg først og fremst til lærere og studenter i lærerutdanning. Med sine gode eksempler er boka også svært nyttig for studenter.
Les mer
I boka lanserer forfatteren krenkelse som et mer hensiktsmessig begrep for å forstå konflikter i skolen enn bruken av de tradisjonelle antimobbeprogrammene. Han viser hvordan denne innfallsvinkelen gir rom for effektiv forebygging og håndtering, og argumenterer også for at krenkelsestilnærmingen er mer i overensstemmelse med opplæringslovens kapittel 9A enn det antimobbeprogrammene er. Boka er i første rekke beregnet på lærere og lærerstudenter. Har litteraturliste.
Les mer
1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2012

Produktdetaljer

Publisert
2013
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
E-bok