Mennesker som lever med langvarige sykdommer eller funksjonssvikt søker etter nye veier til mestring og bedring. I denne boken presenteres Kroppskunnskaping som hovedbegrep i en ny bruker- og forskningsbasert teori og modell for helsefremmende arbeid. Kroppskunnskaping er en prosess for utvikling av personlig kunnskap om egen kropp, mestring, helse og velvære. Det er altså pasientens, brukerens og klientens egen prosess for å fremme helse og velvære i eget liv. Helsepersonell og andre hjelpere har en sentral rolle når det gjelder å lette overgangen mellom faser i prosessen og å styrke personens ressurser til å komme seg. Bokens to hovedfokus er hva pasienter fremhever som viktig for å håndtere sin situasjon og hvordan helsepersonell kan bidra til å styrke helsefremmende prosesser.Teorien og modellen som forfatteren har utviklet, bygger på menneskers erfaring med å leve med ulike typer langvarig sykdom og funksjonssvikt. Disse erfaringene og personers handlinger i forskjellige faser utdypes og diskuteres i forhold til teori om helsefremmende prosesser, kropp og kunnskap, salutogense, recovery og empowerment. Kroppskunnskaping vil si å arbeide relasjonelt med brukermedvirkning og å styrke helsefremmende prosesser.Boken henvender seg både til helsepersonell og helse- og sosialfagstudenter som arbeider med mennesker som rammes av langvarig sykdom og skade.
Les mer
Boken presenterer kroppskunnskaping som hovedbegrep i en ny teori og modell for helsefremmede arbeid. Kroppskunnskaping er en prosess for utvikling av personlig kunnskap om egen kropp, mestring, helse og velvære. Personers erfaringer og handlinger i ulike faser utdypes, og kroppskunnskaping diskuteres i forhold til teori om kropp, kunnskap, salutogense, recovery og empowerment. Konsekvenser for relasjoner, samfunn og metoder for å styrke prosessen utdypes. Boken henveder seg til helsepersonell og studenter innen helsefag, samt sosialarbeidere og andre som jobber med mennesker som rammes av langvarig sykdom og skade. Har register og litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788205331723
Publisert
2008
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Vekt
670 gr
Høyde
241 mm
Bredde
169 mm
Dybde
18 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
350

Forfatter