I et flerkulturelt samfunn er kunnskap om kultur, våre holdninger og handlinger og ikke minst vår forståelse for andre, stadig viktigere. Undersøkelser viser at helsearbeidere og pasienter med innvandrerbakgrunn strever når de møter hverandre. Disse møtene blir ofte kalt kulturkollisjoner. Målsettingen med denne boka er å forebygge slike kollisjoner ved å heve kompetansen hos helsearbeidere, både når det gjelder innvandreres og vår egen kultur. Kultursensitivitet omhandler sykepleie sett i lys av kultursensitivitet, antropologi, medisinsk antropologi, kulturbegrepet, innvandring, migrasjonshelse og bruk av tolk. Sammenhenger mellom makt, kultur og helse blir også drøftet. Sentrale samfunnsvitenskapelige begreper blir forklart og anvendt for å analysere sykehuset og sykepleie, virkelighetsopplevelse og identitetsforståelse. Den reviderte utgaven har fått ny struktur og kapitlene om bruk av tolk og migrasjon er nyskrevet og utdypet. I kapitlet om tolk utdyper og understreker forfatteren hvor viktig det er med bruk av profesjonelle tolker for å kvalitetssikre omsorgsarbeidet. Det blir også gitt en innføring i bruk av tolk. I det nye kapitlet om migrasjon får vi bakgrunnsinformasjon om hva som skaper migrasjon, hvordan Norge er berørt av dette og refleksjon over sider ved våre regler og kriterier for innvandring.
Les mer
Boka omhandler sykepleie sett i lys av kultursensitivitet, antropologi, medisinsk antropologi, kulturbegrepet, innvandring og innvandrere, migrasjonshelse og bruk av tolk. Sentrale samfunnsvitenskaplige begreper blir forklart og anvendt for å analysere sykehuset og sykepleie, virkelighetsopplevelse og identitetsforståelse. Boka gir også ei innføring i ulike profesjonelle medisinske systemer, folkemedisin og alternativ medisin og drøfter sammenhenger mellom makt, kultur og helse. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788279501091
Publisert
2008
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Akribe
Vekt
479 gr
Høyde
240 mm
Bredde
173 mm
Dybde
16 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
219