Det satses nasjonalt på lesestimulering gjennom tiltaksplanen Gi rom for lesing og fokuset på leseferdigheter i Kunnskapsløftet. Lesing er en av fem grunnleggende ferdigheter som er nedfelt i de nye læreplanene, og resultater fra nasjonale og internasjonale leseprøver sender signaler om hvordan det står til med leseferdigheten i Norge. Men hvilket pedagogisk potensial ligger det i de nasjonale leseprøvene? Denne boken vil være et holdepunkt i møtet med nasjonale og internasjonale leseprøver og de nye læreplanene i skolen. Boken presenterer og drøfter ulike perspektiver på lesing, og hvordan nasjonale prøver i lesing kan bidra til å utvikle en forståelse av hva lesing er som ferdighet og kompetanse. Forfatteren demonstrerer dette gjennom en mengde eksempler hentet fra leseprøvene for 4., 7. og 10./11. trinn fra 2005. I eksempelmaterialet ligger det nyttige didaktiske innspill til arbeidet med lesing som grunnleggende ferdighet på alle trinn i utdanningsløpet. Arbeidet med lesing som ferdighet utgjør et av de viktigste innsatsområdene i Kunnskapsløftet og for norsk skole. Boken er først og fremst skrevet for lærere og lærerstudenter som ønsker å innta en aktiv rolle i forhold til lesing som grunnleggende ferdighet. Boken er også en ressurs for dem som ønsker å sette seg inn i de nasjonale prøvene i lesing som gjeninnføres fra og med høsten 2007. Atle Skaftun (f. 1967) er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i Stavanger, og har vært med i arbeidet med utvikling av nasjonale prøver i lesing ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.
Les mer
Forfatteren ser på det teoretiske grunnlaget for de nasjonale prøvene i lesing. Han presenterer og kommenterer de nasjonale prøvene fra 2005, og ser blant annet på hvilket pedagogisk potensial som ligger i dem. Boken kan også brukes i forbindelse med kunnskapsløftet, for eksempel som en eksempelsamling til arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing, og er dessuten ment som en invitasjon til tenkning omkring hva som bør legges i dette begrepet. Noen av de kommenterte tekstene i boken kan også gi lærere idéer til egen undervisning. Som vedlegg bak i boken er det gjengitt tekster for 7., 10. og 11. trinn, samt fasiter og veiledninger til retting av åpne spørsmål for 4., 7., 10. trinn og grunnkurs vgo.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245002966
Publisert
2006
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Vigmostad & Bjørke AS
Serie
LNUs skriftserie
Vekt
397 gr
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
197

Forfatter