Det har foregått en utdanningseksplosjon i Norge de siste tiårene, og stadig flere får høyere utdanning på universitets- og høgskolenivå. Utdanning er knyttet til en rekke formål i samfunnet der det viktigste er det økonomiske, det vil si arbeidsmarkedets behov for kvalifisert arbeidskraft. Ved å sørge for at næringsliv og forvaltning får god tilgang til høyt utdannet arbeidskraft, bidrar utdanningsinstitusjonene til økonomisk utvikling både regionalt og sentralt. I tillegg bidrar utdanning til å utvikle enkeltmenneskets handlingsreportoar og produktivitet, til personlig utvikling, intellektuell vekst, toleranse og demokratisk innstilling. Veksten i utdanning er denne artikkelsamlingens hovedtema, og forfatterne stiller følgende sentrale spørsmål: Hvordan er forholdet mellom samfunnets etterspørsel etter formell kompetanse og studenttallveksten? Har arbeidslivet absorbert de store kullene med nyutdannete? Er det forskjeller på arbeidstilpasningen i ulike utdanningsgrupper, sosiale grupper og når det gjelder kjønn og etnisitet? Er det regionale forskjeller i bruk av den akademiske arbeidskraften? Det empiriske materialet er hentet fra NIFU-STEPs undersøkelser av arbeidsmarkedssituasjonen til personer med høyere utdanning, og boken inngår i serien Kunnskapspolitiske studier som er et samarbeidsprosjekt mellom forlaget og NIFU-STEP.
Les mer
Bokens bidragsytere tar for seg forholdet mellom arbeidsmarkedet og høyere utdanning, og ser blant annet på drivkrefter bak og konsekvenser av veksten i masseutdanning, ressurser og utbytte i høyere utdanning, innvandrere med høyere utdanning og deres møte med det norske arbeidsmarkedet, regional spredning av kompetanse og arbeidsstyrkens fremtidige utdanningsstruktur. I denne boken er mye av den nyere forskningen på feltet samlet. Har litteraturlister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202258320
Publisert
2006
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
524 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
264

Relaterte produkter