I begynnelsen er spørsmålene. I dagliglivet kan det virke lettere å spørre enn å svare. I vitenskapelige sammenhenger forholder det seg snarere motsatt. Spørsmålsformulering er ikke bare det viktigste, men også det vanskeligste enkeltelement. Formålet med denne artikkelsamlingen er å presentere, drøfte og stimulere bruk av kvalitative metoder i samfunnsforskningen. Tematisk er den konsentrert om innsamling og analyse av kvalitative data, og består av 12 bidrag fra ulike forskere. Strategier for innsamling av data gjennom deltakende observasjon, intervjuer og bruk av eksisterende dokumenter drøftes. Har eksempler fra forskjellige fag og tverrfaglige forskningsområder. Med litteraturliste. Denne artikkelsamlingen er et redskap for alle som ønsker å bruke kvalitative metoder i sin forskning. Den legger vekt på at metodespørsmål ikke bør behandles isolert, men avgjøres ut fra de aktuelle spørsmålsstillinger, forskningsoppleggets karakter og vitenskapsteoretisk forståelse. Bidrag fra ulike forskere med erfaring fra undervisning og egen forskning drøfter strategier for innsamling og analyse av data gjennom deltakende observasjon, intervjuer og bruk av foreliggende kilder. Generelle problemstillinger søkes forklart ved hjelp av konkrete eksmepler. Boken behandler også teknologiske hjelpemidler som dataprogrammer og video.
Les mer
Formålet med denne artikkelsamlingen er å presentere, drøfte og stimulere bruk av kvalitative metoder i samfunnsforskningen. Tematisk er den konsentrert om innsamling og analyse av kvalitative data, og består av 12 bidrag fra ulike forskere. Strategier for innsamling av data gjennom deltakende observasjon, intervjuer og bruk av eksisterende dokumenter drøftes. Har eksempler fra forskjellige fag og tverrfaglige forskningsområder. Med litteraturliste.
Les mer
Utkom første gang i 1982

Produktdetaljer

ISBN
9788200225355
Publisert
1996
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
474 gr
Høyde
218 mm
Bredde
146 mm
Dybde
20 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Flerspråklig
Format
Product format
Heftet
Antall sider
294