Denne boka gir en innføring i kvalitative metoder og forklarer hva slags kunnskap de kan gi. Den har en unik praktisk vinkling ved at den steg for steg guider leseren gjennom hele forskningsprosessen. Målet er å gjøre leseren i stand til å planlegge og gjennomføre et faglig solid forskningsarbeid. Boka trener også opp evnen til å vurdere andres forskningsarbeider. Kvalitative metoder skaper kunnskap som er rik på detaljer og kontekst. Nærheten og sensitiviteten i relasjonen til forskningsobjektet stiller forskeren overfor noen særlige faglige og etiske utfordringer. Det er et krav til all forskning at den skal være etisk forsvarlig, og et sentralt poeng i boka er at etikken må være integrert i alle ledd i forskningsprosessen. Forskningens begrunnelse, innhold og konsekvenser krever vedvarende etiske refleksjoner. Den språklige formidlingen av analytiske innsikter er spesielt viktig i kvalitativ forskning. I boka legges det stor vekt på skrivingens betydning som en gjennomgående aktivitet i forskningsarbeidets ulike faser. Skrivingen er dessuten viktig for forskerens egen tankeprosess. Boka er skrevet for studenter og andre som skal gjennomføre en kvalitativ undersøkelse og skrive en fagtekst basert på denne, for eksempel refleksjonsnotat, hjemmeeksamen, rapport, bacheloroppgave eller masteroppgave. May-Len Skilbrei er sosiolog og professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo og medlem i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Skilbrei forsker og underviser i temaer som migrasjon, prostitusjon, seksuell vold og betydningen av kjønn. Hun har gjennomført feltarbeid, intervjustudier, spørreundersøkelser og dokumentstudier innenfor disse områdene. Skilbrei har i mange år undervist i kvalitative metoder på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245022841
Publisert
2019
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
440 gr
Høyde
233 mm
Bredde
160 mm
Dybde
16 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
237

Forfatter