I en årrekke har mange land jevnlig testet sine skolebarn og gjennom dette høstet erfaringer som det nå er viktig å lære av for norske skoler. Et mål med slike systemer er, ved siden av å fremskaffe kunnskap om hvordan vi ligger an kunnskapsmessig, å få informasjon som kan hjelpe oss til å forbedre kvaliteten på arbeidet som gjøres i skolen. Står vi overfor et paradigmeskifte i norsk skole? Boka presenterer pågående skolereformer og det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering. Her legges det stor vekt på resultatkvalitet, noe som pålegger skoleledelsen og lærerne et langt større ansvar for elevenes resultater. Skoleeier skal assistere skoler som trenger hjelp i forbedringsprosessen. Målet er å initiere læreprosesser i hele utdanningssystemet med sikte på å bedre kvaliteten i skolen. Med henvisning til internasjonale studier drøfter forfatterne hvilke utfordringer skolene i dag står overfor og hvordan skolene kan arbeide i forhold til dette. Forfatterne viser at skolene, samtidig som de prioriterer bedre læringsutbytte, også skal utdanne elever til å fungere i et moderne kunnskapssamfunn. Dagens elever skal samhandle i komplekse demokratier, de skal bli miljøbevisste og globalt ansvarlige samfunnsborgere. Når det er resultatkvaliteten som får størst oppmerksomhet, settes den norske enhetsskolen under press, bl.a er ikke all kunnskap like lett å måle. Evalueringen av Reform 97 viste dessuten at skoletilbudet til norske elever ikke er så likt som vi gjerne tror. Kanskje er våre oppfatninger av forholdet mellom likhet og utdanning i endring? Boka retter seg mot lærerstudenter, skoleledere, lærere og alle med interesse for skolepolitikk og skoleutvikling. Trond Fevolden er departementsråd i Utdannings- og forskningsdepartementet. SølviLillejord er professor i pedagogikk og styrer ved Institutt for utdanning og helse, Universitetet i Bergen.
Les mer
Boken omhandler de pågående skolereformer og det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering. Forfatterne drøfter i boken at skolene, samtidig som de prioriterer bedre læringsutbytte, også skal utdanne elever til å fungere i et moderne kunnskapssamfunn. Målgruppen er lærerstudenter, skoleledere, lærere og alle med interesse for skolepolitikk og skoleutvikling. Med litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788215008097
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
310 gr
Høyde
151 mm
Bredde
224 mm
Dybde
11 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
187