Hva er kunnskap? Hva er læring? Hvilken rolle spiller andre personer for hva og hvordan vi lærer? Hvilken betydning har språket for menneskers læring? Dette er spørsmål som blir behandlet i denne boka som er en praksisnær innføring i sosiokulturell forståelse for læring. Læring er ikke bare prosess som foregår i det enkelte mennesket. Tekning og læring skjer også i samspill med andre innenfor en kultur og sentralt i dette samspillet står metoder og hjelpemidler som er utviklet i generasjoner før oss. Læring i og mellom mennesker kom ut første gang i 2004 og blir brukt ved mange lærerutdanningsinstitusjoner som en første innføring i sosiokulturell læringsteori. I denne reviderte utgaven har forfatteren skrevet et nytt kapittel om læringsbaner og lagt til en rekke nye praktiske eksempler fra klasserommet og andre steder hvor mennesker lærer sammen. Skolens viktigste oppgave, hevder forfatteren, bør være å organisere læringsaktivitetene på en slik måte at elevene involverer andre i sin tekning.
Les mer
Forfatteren gir en praksisnær innføring i en sosiokulturell forståelse av læring. Hun viser hvordan tenkning og læring skjer i samspill med andre innenfor en kultur, og hvordan metoder og hjelpemidler utviklet i generasjoner før oss, står sentralt i dette samspillet. Boka presenterer eksempler fra klasserommet og fra andre situasjoner der mennesker lærer sammen. Boka er ment som en første innføring i sosiokulturell forståelse av læring for studenter i allmennlærerutdanningen, men kan også være relevant for lærere, foreldre og andre som har ansvar for andre menneskers læring. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202364717
Publisert
2012
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
342 gr
Høyde
210 mm
Bredde
148 mm
Dybde
15 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
233

Forfatter
Illustratør