Dette er en systematisk og grundig innføring i tradisjonell og moderne ledelsesforskning og lederpraksis. I den første delen spør vi: Hva er ledelse? Her tar vi opp emner som ledelse og administrasjon, formell og uformell ledelse og ulike dimensjoner i ledelse. I den andre hoveddelen tar vi opp ulike sider ved ledelse og samspill, det være seg lederegenskaper, lederutvelgelse, lederutvikling, samspill mellom leder, situasjon og medarbeidere. Den tredje delen er viet toppledelse og strategi. Her gis det bl.a. innføring i topplederes betydning for prestasjonene, karismatisk ledelse, topplederteam og endringsledelse. Den siste delen tar for seg nye ledelsesutfordringer. Her beskrives nye organisasjonsformer, globalisering og hva slags konsekvenser slike endringer får for lederrollen. I fremstillingen er teori og praksis tett koplet, og teorikapitlene følges systematisk opp med kapitler hvor de praktiske konsekvensene av forskningen utredes og diskuteres. Boken egner seg godt som innføringsbok i ledelse ved høgskoler og universitet. Den vil også være av interesse for de som gjennom sitt arbeid er opptatt av sentrale ledelsesspørsmål og hvordan man kan forbedre ledelse med ulike virkemidler, og som ønsker å holde seg orientert om et ledelsesfag som er i sterk utvikling. Kjell Grønhaug er professor ved Norges handelshøyskole, Odd Henning Hellesøy er ansatt ved Senter for krisepsykologi og Geir Kaufmann er professor ved Norges Handelshøyskole.
Les mer
Boka gir ei innføring i tradisjonell og moderne ledelsesteori og lederpraksis. Den tar opp emner som ledelse og administrasjon, formell og uformell ledelse og ulike dimensjoner i ledelse. Den ser på ulike sider ved ledelse og samspill som lederegenskaper, lederutvelgelse, lederutvikling, samspill mellom leder, situasjon og medarbeidere, og gir ei innføring i topplederes betydning for prestasjonene, karismatisk ledelse, topplederteam og endringsledelse. Boka tar også for seg nye ledelsesutfordringer som kunnskapssamfunnet byr på. Har litteraturliste og stikkordregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788276745078
Publisert
2001
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
1288 gr
Høyde
285 mm
Bredde
215 mm
Dybde
23 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
344