LIDVIN - rett og slett Lidvin M. Osland (f. 1937) har dei siste 30 åra vore ein av dei mest markante personane i norsk kulturliv og norsk kulturpolitikk. Som fylkeskultursjef i Sogn og Fjordane har han vore ein regional hærførar for norsk kulturpolitikk, med eit utal verv, prosjekt og aktivitetar. "Lidvinismen" er ein arbeidsmåte med store ambisjonar, anten det gjeld folkemusikkfestivalen i Førde, Norsk kulturråd eller no sist kulturaksen Sognefjorden - Pyramidane i Egypt - Den kinesiske mur. Denne boka viser noko av mangfaldet ved kulturentreprenøren og administratoren Lidvin M. Osland. Tidlegare medarbeidarar, leiarar, politikararar, samarbeidspartar og kommentatorar skildrar møte dei har hatt med han. Men boka viser òg veg framover, og peikar på verdien av å ha ein medviten, dynamisk og - ikkje minst - synleg lokal og regional kulturpolitikk. Boka handlar òg om Sogn og Fjordane og kampen for distrikta. Har vi verkeleg ein berekraftig visjon for distrikta i framtida? Ein visjon der kulturen og kulturpolitikken er det viktigaste verkemiddelet for å skape fylke og distrikt som sydar av liv og aktivitet, og som er magnetar på dei unge som skal forme framtida vår?
Les mer
Boka inneheld eit utval artiklar som omhandlar kulturpersonen Lidvin Oslands engasjement lokalt, regionalt og nasjonalt. Medarbeidarar, leiarar, politikarar er blant dei som skildrar møte med Osland, og som viser mangfaldet hans, både fagleg og på funksjonsnivå.
Les mer
Forord av Trond Giske

Produktdetaljer

ISBN
9788291722733
Publisert
2007
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Selja forl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
152