Likestillings- og diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering i samfunnet. Loven forbyr diskriminering og trakassering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene. I tillegg gir loven blant annet arbeidsgivere og offentlige myndigheter plikt til å arbeide aktivt og systematisk for likestilling og mot diskriminering. Loven har også forbud mot seksuell trakassering samt bestemmelser om positiv særbehandling, rett til individuell tilrettelegging og plikt til universell utforming. Lovkommentaren gir grundige kommentarer til alle bestemmelsene i loven og trekker inn internasjonale menneskerettskonvensjoner og EU-direktiver med tilhørende praksis. Boken er svært nyttig for jurister, advokater og dommere og andre som jobber med spørsmål knyttet til likestilling og diskriminering. Anne Jorun Bolken Ballangrud er master i rettsvitenskap (2007). Hun er seniorrådgiver i Kulturdepartementet og har tidligere arbeidet i blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet og Barne- og likestillingsdepartementet. Margrethe Søbstad er cand.jur. fra UiO (1995). Hun er juridisk fagdirektør hos Likestillings- og diskrimineringsombudet og har tidligere arbeidet i Justisdepartementet, som dommerfullmektig, og som advokat.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788215032405
Publisert
2021
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
1473 gr
Høyde
248 mm
Bredde
182 mm
Dybde
45 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
713