Liv og helse Helsefremmende arbeid. Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater - også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp. Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Om Liv og helse Helsefremmende arbeid: Helsefremmende arbeid er et tydelig og oversiktlig læreverk med et enkelt og godt språk og rikt illustrasjonsmateriale om kroppens oppbygning og funksjoner. Fagstoffet er delt inn i kapitler etter kompetansemål, supplert med gode figurer og bilder for å gjøre stoffet lettere tilgjengelig for elevene. Boken gir rom for differensiering. Enkle repetisjonsoppgaver er lagt inn etter hvert delkapittel. På slutten av hvert kapittel er det rikelig med arbeidsoppgaver til teoristoffet, og nytt i denne utgaven er digitale arbeidsoppgaver til alle kapitler. Læreverket har gratis fagnettsted for lærere og elever og stoff om yrkesfaglig fordypning (YFF): http://hofag.cdu.no
Les mer
1 online (nettilkoblet) ressurs
Oppfyller krav om universell utforming
GDPR compliant
Den teknologiske skolesekken

Produktdetaljer

ISBN
9788202490249
Publisert
2016
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Digital bok

Relaterte produkter