Internett er en global arena hvor man kan delta uten å kjenne hverandre eller oppgi sin identitet. Internett muliggjør ressursdeling og kommunikasjon til beste for samfunnet. Baksiden av medaljen er misbruksmulighetene. Lov og rett i cyberspace dekker strafferettslige og prosessuelle spørsmål som gjelder kriminalitet i elektroniske nett, og beskriver hvordan norsk strafferett preges av internasjonale utviklingstrekk og folkerettslige forpliktelser. I Lov og rett i cyberspace analyserer forfatteren sammenhengen mellom de klassiske krav til datasikkerhet og straffebestemmelser om datakriminalitet og belyser det strafferettslige gjenstandsbegrepet i forhold til data. Her drøftes også harmoniseringsspørsmål i grenseflaten mellom strafferett og opphavsrett. Foruten de forskjellige former for dataangrep, behandles alvorlig innholdsbasert kriminalitet som gjelder bilder av overgrep mot barn. I denne sammenheng gjennomgås e-handelslovens regler om ansvarsfrihet for nettverter. Bokens siste del behandler rettslige spørsmål om utnyttelse av elektroniske spor i etterforsking. Boken gir systematikk og oversikt på et felt hvor det har skjedd en stor utvikling de senere år, og som ellers er sparsomt teoretisk behandlet. Den primære målgruppe er aktører i strafferettsapparatet, det vil si innenfor politiet, påtalemyndigheten og dommerstanden, samt forsvarere. I tillegg er boken nyttig for datasikkerhets- og telekombransjene, fordi den gir innsikt i hva som bør anmeldes, og på grunn av fremstillingen av reglene for utlevering av elektroniske spor og betingelsene for ansvarsfrihet for nettverter. Inger Marie Sunde er jurist med mastergrad fra Harvard Law School. Som førstestatsadvokat i ØKOKRIM og leder av Politiets datakrimsenter, har hun omfattende erfaring fra saker om datakriminalitet. Fra 2005 av tilsatt som forsker ved Institutt for rettsinformatikk, hvor hun utfører rettsvitenskapelig arbeid knyttet til internasjonal internettkriminalitet. Sunde satt i Næringslivets Sikkerhetsråd i 1998-2004.
Les mer
På internett kan man skjule sin identitet, og dette gir store muligheter for misbruk, fra distribuering av barnepornografi til hacking. Forfatteren starter med å introdusere problemstillinger innenfor datakriminalitet og dataetterforskning. Blant emnene hun beskriver i boken er datasikkerhet versus informasjonssikkerhet, konfidensialitet, tilgjengelighet, overgrep mot barn og databedrageri. Hun ser også på hvilke regler, straffebestemmelser og hvilken rettspraksis som finnes på området, både i Norge og internasjonalt. Med oversikt over lover, forskrifter og rettsavgjørelser. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788276749113
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Serie
Økokrims skriftserie
Vekt
601 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
20 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
314

Forfatter