Læreverk i sørsamisk som andrespråk 4. nivå for elever på 8. årstrinn i grunnskolen og 1. årstrinn på videregående skole. Verket består av lesebok, arbeidsbok, digital lærerveiledning og lydbok, samt nettoppgaver knyttet til leseboka. Dette er leseboka. Solum Forlag har tidligere utgitt trinn 1-7 i sørsamisk førstespråk, og trinn 1-3b i sørsamisk andrespråk, for grunnskolen. Daate barkoegærja lea noereskuvlen 8. klaassese jïh jåarhkeskuvlen 1. klaassese. Gærjesne guvvieh mah gelkieh meatan tjaalegi sisvegem jïh goerkesem lutnjedh. Lohkemegærja jïh lohkehtæjjabïhkedimmie gååvnese. Lissine dovne tjoejefijlh gusnie gærjeste veeljeme lohkemeteeksth. (www.kurs.skolum.no)
Les mer
Leseboka inneholder ulike tekster som skal gi trening i å forstå innhold, styrke språkbruk og ordforråd. Ekstra hjelp er gloser og uttrykk som hører til tekstene.
Feil ISBN på omslaget: 978-82-560-1935-9

Produktdetaljer

ISBN
9788256021833
Publisert
2019
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Solum Bokvennen
Vekt
545 gr
Høyde
246 mm
Bredde
173 mm
Dybde
15 mm
Språk
Product language
Sørsamisk
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
143

Illustratør