Læreverk i sørsamisk som andrespråk 4. nivå for elever på 8. årstrinn i grunnskolen og 1. årstrinn på videregående skole. Verket består av lesebok, arbeidsbok, digital lærerveiledning og lydbok, samt nettoppgaver knyttet til leseboka. Dette er arbeidsboka. Solum Forlag har tidligere utgitt trinn 1-7 i sørsamisk førstespråk, og trinn 1-3b i sørsamisk andrespråk, for grunnskolen. Daate barkoegærja lea noereskuvlen 8. klaassese jïh jåarhkeskuvlen 1. klaassese. Gærjesne guvvieh mah gelkieh meatan tjaalegi sisvegem jïh goerkesem lutnjedh. Lohkemegærja jïh lohkehtæjjabïhkedimmie gååvnese. Lissine dovne tjoejefijlh gusnie gærjeste veeljeme lohkemeteeksth. (www.kurs.skolum.no)
Les mer
Dette er en arbeidsbok til leseboken Luste Saemiestidh, samisk som 2. språk for deg i ungdoms- og videregående skole. Vi har laget ulike arbeidsoppgaver, ikke til hvert lesestykke, men til de fleste.

Produktdetaljer

ISBN
9788256021840
Publisert
2019
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Solum Bokvennen
Vekt
600 gr
Høyde
297 mm
Bredde
210 mm
Dybde
14 mm
Språk
Product language
Sørsamisk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
181

Illustratør