Kompendium i Markedsrett er ment som hjelpemiddel under forelesninger og repetisjoner av faget markedsrett. Del 1 omfatter oversikter over følgende emner: Markedsføringslovens vilkår for markedsføring. Enerettene med konkurransebeskyttelsen og enerettene i åndsretten, patentretten, firmaretten, varemerkeretten og mønsterretten. Reklameforbudene med reglene om radio- og TV-reklame og forbudene mot alkohol- og tobakksreklame. Konkurranseretten med konkurranselovens regler mot konkurransebegrensende tiltak. Avtalerettens regler om avtaleinngåelse og ugyldighetsreglene. Kjøpsrettens regler om forbrukervern og markedsføringsansvar. Produktansvaret for produsenter, markedsførere og andre. Angreretten ved fjernkjøp, postordre m.v. De relevante lovtekstene er innarbeidet i disposisjonene slik at rettskildene hele tiden står sentralt i fremstillingen, sammen med praktiske oppgaver og selvtester. I Del 2 er inntatt en rekke sentrale orienteringer fra Forbrukerombudet. I Del 3 gir direktør Øyvind U. Kavåg en innføring i reklame- og markedsføringsrett og det hele illustreres av 76 fagartikler fra saker som har vært til behandling i ulike organer for markedsrett.
Les mer
Kompendiet er ment som hjelpemiddel under forelesninger og til repetisjon av faget markedsrett. Del 1 inneholder markedsføringslovens vilkår for markedsføring, enerettene, reklameforbudene, konkurranseretten, avtalerettens regler om avtaleinngåelse og ugyldighetsreglene, kjøpsrettens regler om forbrukervern og markedsføringsansvar, produktansvar og angreretten ved fjernkjøp, postordre m.v. Del 2 er inntatt en rekke sentrale orienteringer fra Forbrukerombudet. Del 3 gir en innføring i reklame- og markedsføringsrett og det hele illustreres av 76 fagartikler fra saker som har vært til behandling i ulike organer for markedsrett. Med oppgaver.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788259200334
Publisert
2001
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Focus forl.
Vekt
1010 gr
Høyde
209 mm
Bredde
297 mm
Dybde
23 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet