Energiforbruket øker, både i Norge og globalt. Dette er en konsekvens av økende krav til komfort. Samtidig bidrar produksjonen av energi til høye utslipp av CO2 og dermed til global oppvarming. Utfordringene knyttet til bærekraftig produksjon og bruk av energi handler om å håndtere hensynet til både klima og komfortkrav. Dette gjør energipolitikk viktigere og vanskeligere enn noen gang tidligere. Denne boken presenterer ny kunnskap om klima- og energispørsmål, basert på mange års forskning på disse temaene. Den behandler fire sentrale tema med vidtrekkende betydning for norsk samfunnsliv: * Energipolitikk og meningsdannelse i forhold til energi og klima, * Energieffektivisering og energibruk i hverdagslivet, * Innovasjoner og teknologiutvikling knyttet til nye fornybare energikilder, * Aktører som kan bidra til energieffektivisering. Førsteamanuensis Margrethe Aune og professor Knut H. Sørensen, begge ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU, har redigert denne boken.
Les mer
Boken er skrevet av en gruppe forskere tilknyttet Senter for energi og samfunn ved Institutt for tverrfaglige studier ved NTNU. Den er resultat av lengre tids analyse av sosiale, kulturelle og politiske aspekter ved energi og klima i en norsk sammenheng. Bidragsyterne behandler temaene energipolitikk og meningsdannelse i forhold til energi og klima, energieffektivisering og -bruk i dagliglivet, innovasjoner og teknologiutvikling knyttet til fornybar energi, samt aktører som kan bidra til energieffektivisering. Har litteraturlister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788251922760
Publisert
2008
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Tapir akademisk forlag
Vekt
394 gr
Høyde
240 mm
Bredde
148 mm
Dybde
15 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
231