Boka er en lettfattelig innføring i kvalitative metoder. Den er først og fremst en praktisk bruksbok med gode råd om observasjon og feltarbeid, dybdeintervjuer og tekstanalyser, men forfatteren reflekterer også over de mer vitenskapsteoretiske aspektene ved metode. «Mellom nærhet og distanse» har blitt en klassiker innen norsk metodelitteratur. Denne reviderte utgaven inneholder nytt stoff om forskningsetikk, diskursanalyse, typologier, rapportskriving og kvalitetskriterier for kvalitativ forskning, samt de kvalitative metodenes begrensninger. Boka er velskrevet og rik på gode eksempler. Boka retter seg mot samfunnsfagene, men har også slått an innen sosialfagene. Den er ideell for studenter som skal til med sine første kvalitative undersøkelser, men også erfarne forskere vil kunne plukke opp nyttige poeng. Boka er utgitt med støtte fra Utdannings- og forskningsdepartementet, ved Lærebokutvalget for høyere utdanning.
Les mer
Boka gir en innføring i kvalitative metoder for samfunnsfag; om hvordan man foretar observasjon og feltarbeid, dybdeintervjuer og analyse av skriftlige dokumenter. Boka egner seg for studenter som skal gjøre prosjektarbeid ved universiteter og høgskoler. Har litteraturliste og register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788215011233
Publisert
2007
Utgave
4. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
363 gr
Høyde
240 mm
Bredde
169 mm
Dybde
12 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
168

Forfatter