Formålet med denne boken er å fylle behovet for en norsk fremstilling av det internasjonale menneskerettighetsvernet, med særlig vekt på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Første del av boken gir en oversikt over det internasjonale tilsynet. Hovedvekten er lagt på de konvensjonene som har betydning for Norge, særlig de tre som ble inkorporert ved menneskerettsloven av 21. mai 1999: EMK og de to FN-konvensjonene om sivile og politiske og om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (henholdsvis SP og ØSK). Hoveddelen av boken omhandler de enkelte rettighetene og tilsynsorganenes praksis, særlig dommene om EMK. Boken vil være av uvurderlig betydning for studenter og praktiserende jurister på menneskerettighetsområdet, og vil være til nytte for alle som interesserer seg for disse viktige spørsmålene.
Les mer
Boken gir en fremstilling av det internasjonale menneskerettighetsvernet, med særlig vekt på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Første del av boka gir en oversikt over det internasjonale tilsynet. Hovedvekten er lagt på de konvensjonene som har betydning for Norge. Hoveddelen av boken omhandler de enkelte rettighetene og tilsynsorganenes praksis, særlig dommene om EMK. Med domsregister, ØSK-registre, register over andre konvensjoner, norske lover og norske høyesterettsavgjørelser og stikkordregister.
Les mer
«Erik Møses bok gir en god oversikt over det internasjonale menneskerettighetsvern, i tråd med det formål som er uttrykt i forordet. Som en innføring er boken et godt hjelpemiddel for praktiserende jurister og studenter.» Advokatbladet
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202198015
Publisert
2002
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
1095 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
590

Forfatter