Fra Sverige har vi fått en liten antikvarisk bok (utgitt 1875) med dette budskapet fra Roseniuslitteraturen vi nå gir ut, som ikke har vært kjent tidligere i vårt land. Klarere utleggelse av Bibelens evighets-avgjørende budskap for din sjel enn du har det i denne lille boka, får du neppe noe annet sted. Her er «ikke noe holdt tilbake, men forkynt hele Guds råd». Her forkynnes klart arven fra Adam og arven fra Kristus. Først får vi forkynt det sanne budskap om menneskets fall, som det eneste rette grunnlag for det forløsende, jublende frelsesbudskap med sin gjenfødende og frigjørende kraft, som så forkynnes for syndere. Her har Gud ved sin tjener gitt oss en åpenbaring av Bibelens åpnings- og hovedbudskap vi ikke kjenner så klart fra noen annen, om at «der synden ble stor, ble nåden enda større», Rom 5:20: «Kvinnen var den som «ble dåret og falt i overtredelse», 1Tim 2:14. Så skulle kvinnen få være den nærmest delaktige i Frelserens ankomst. Han skulle være en «kvinnes sæd». Dette er (svensk: Guds nådes manér) slik Guds nåde alltid møter det gjennomsyndige menneske». Betydningen av dette Bibelens forløsende «urbudskap» som vi forlengst har «mistet» i forkynnelsen i våre land, uttrykker Rosenius klart i «Romerbrevets budskap Kap.1-5»: «Er ikke Adams synd vår - så er heller ikke Kristi rettferdighet vår». Så skal vi nå her få ta til oss dette som Johannes sier «var fra begynnelsen», og som han «skriver til dem for at deres glede kan være fullkommen», 1Joh 1:1-5. La oss be Gud åpenbare dette budskapet for oss, til sin dyrebare Sønns ære, og gjøre oss villige til å ta imot det Gud her vil tale til hver enkelt av oss! Mandal, januar 2008. Oversetteren.
Les mer
Forfatteren Carl Olof Rosenius (1816-1868), som ble kalt "Nordens evangelist" og "Nordens sjelesørger", skapte en vekkelsesbevegelse i hele Skandinavia med sin forkynnelse. Forfatteren tar for seg budskapet om menneskets fall som det eneste rette grunnlag for frelsesbudskapet.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788299407809
Publisert
2008
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Arven forl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
109

Forfatter
Oversetter