Mentale knagger - en innføring i psykisk helsearbeid er skrevet for studenter i bachelorprogrammene i helse- og sosialfagutdanningene. Gjennom studenten Siri møter leseren flere eksempler på hvordan mennesker med psykiske lidelser kan oppleve livet sitt. Boka tar blant annet opp sentrale temaer som behandlingsfilosofi, etikk, nettverk, brukermedvirkning og miljøterapi. Forfatterne har hatt et ønske om å heve bokens menneskelige tema ut over lærebokformatets stramme saklige rammer, og har tatt i bruk dikt, billedkunst og utdrag fra skjønnlitterære tekster. Håpet er at dette vil inspirere leseren til ytterligere refleksjon og fordypning i temaet psykisk lidelse og psykisk helsearbeid. Boka har caseoppgaver og studiespørsmål. Den er rikt illustrert av Arild Berg. Innhold: Del 1 gir en kort innføring i hva psykisk helsearbeid handler om. Etikk, ulike innfallsvinkler til psykisk helse og psykisk lidelse og hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for praksis, blir presentert. I del 2 treffer du Siri i hennes møte med mennesker med de mest sentrale lidelsene. Her finner du også stoff om hvordan du som hjelper kan forholde deg til mennesker med de psykiske lidelsene som er nevnt. I del 3 blir vesentlige forutsetninger for praksis innen psykisk helsearbeid, så som lovverk og tjenestetilbud, gjennomgått. I denne delen er også kommunikasjon, mestring og miljøterapi vektlagt.
Les mer
Boken tar for seg psykisk helsearbeid, og henvender seg til studenter ved bachelorutdanningene i helse- og sosialfag, samt dem som ønsker mer kunnskap om hvordan en kan forholde seg til personer med psykiske lidelser. Boken er inndelt i tre. Første del gir en introduksjon til fagfeltet. Andre del tar for seg de vanligste psykiske lidelsene. Her er både pasientens/brukerens og pårørendes perspektiv inkludert. Del tre beskriver lovgrunnlaget, og tar for seg kommunikasjon med og organisering av tilbudet til personer med psykiske lidelser. Boken er tilrettelagt med caseoppgaver og studiespørsmål. Har litteraturliste og stikkordsregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788279500681
Publisert
2006
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Akribe
Vekt
584 gr
Høyde
240 mm
Bredde
171 mm
Dybde
12 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
227