Til alle tider har mennesker søkt å etablere ideelle bysamfunn. Et av de mest gjennomgripende og radikale grep som er gjort gjennom sivilisasjonens historie kommer til uttrykk i det 20. århundrets arkitektur og byplanlegging. Samfunnsrevolusjonen hadde imidlertid høye kostnader på andre plan. Den medførte tap av historiske spor og sosiale relasjoner. Avgjørelser som fikk stor betydning for enkeltmenneskers liv ble tatt langt fra dem som kjente forandringene på kroppen. Mind the Gap. Mellomposisjoner i samtidsarkitekturen . er en gjennomgang av idealby-bestrebelser og modernismekritikk, og boken munner ut i et utkast ti strategier for revidert arkitekturtenkning. Fra midten av 1960-tallet kom kritikken mot modernismen. Den manifesterte seg i form av kritiske tekster og arkitektonisk praksis. Sentrale teoretikere som var med på å prege etterkrigstidens arkitekturkritikk har derfor fått bred plass i denne boken. Særlig er det lagt vekt på et fenomen som etter hvert ble verdensomspennende: nygammel arkitektur med regional, nostalgisk ferniss. Hovedeksemplet er byen Port-Grimaud i Sør-Frankrike. Den er planlagt som idealby, og boligene her skulle representere et prismessig konkurransedyktig alternativ til modernismens sosiale boligbebyggelse i form av høyblokker. Byen er oppført i småskårne dimensjoner og regional byggestil, av materiale hentet fra rivningstomter. Den ser derfor vesentlig eldre ut en den er. Formelt benytter byggeprosjektet Port-Grimaud en diametralt motsatt strategi for et bedre samfunn enn modernismen. Den pittoreske scenografien som etableres i en slik by har stort markedspotensiale, og det er all grunn til å rette et kritisk blikk mot de klare retrotendensene som kommer til syne i dagens arkitektur. Det har Siri Skjold Lexau gjort i denne boken. Trådene samles i et firedelt program for en mer konstruktiv strategi for arkitekturutviklingen . den kritiske kontekstualismen. Strategien skal utforske de dårlige utnyttede mulighetene i feltet mellom innforståtte faglige posisjoner, og myter om hva som er riktig og mulig. Siri Skjold Lexau er førsteamanuensis i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, med spesialisering innen arkitekturteori og byplanhistorie. Hun er også arkitekturkritiker i Bergens Tidende.
Les mer
Boka handler om moderne byplanlegging, og setter fokus på byens vesen som et kulturelt og estetisk uttrykk. Den er gjennomgang av forsøkene på å utvikle idealbyer og tar opp den kritikken mot modernismen som startet på midten av 60-tallet. Boken munner ut i forslag til strategier for en endret tenkning innen arkitekturen, og er et innlegg i debatten om fremtidig byutvikling og byplanlegging. Målgruppen for boka er arkitekthøgskoler, kunstutdanningen ved universiteter og høgskoler, praktiserende arkitekter, byplanleggere i offentlilg forvaltning, og den del av allmenheten som er opptatt av byutvikling og arkitektur. Har litteraturliste.
Les mer
Undertittel hentet fra omslaget.

Produktdetaljer

ISBN
9788279500193
Publisert
2000
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Akribe
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
236

Forfatter