Et møte mellom en pasient og en sykepleier er unikt og mangfoldig. Her skapes tillit og samspillsrelasjoner som er viktige for videre pleie og behandling.I denne boka har vi tatt utgangspunkt i dette møte for å vise sykepleifagets kjerne og varierte praksisfelt. Boka har to deler. I del 1 viser ni fortellinger fra praksis hvor utfordrende, sammensatt og kompleks sykepleien er når den skal utøves med kompetanse og forsvarlighet. Teori og praksis er ulike virkeligheter, men her er samspillet ivaretatt ved at teori er knyttet til sentrale temaer i fortellingene. Praksisfortellingene er illustrert med fotoer eller tegninger. I tillegg er generelle og grunnleggende temaer utdypet i del 2. Lidelse, tillit, rom og tid er eksempler på slike temaer. Klinisk skjønn, kompetanse og forholdet til kropp og kroppsforståelse belyses også. Sist men ikke minst drøftes selve møtet mellom pasient og sykepleier både ut fra samfunnsmessige betingelser, og på et filosofisk og eksistensielt grunnlag. Bokas kapitler kan benyttes gjennom hele sykepleierutdanningen både samlet og hver for seg.
Les mer
Boka tar utgangspunkt i møtet mellom pasient og sykepleier, for å vise sykepleiefagets kjerne og varierte praksisfelt. Gjennom ni fortellinger fra praksis viser boka hvor utfordrende, sammensatt og kompleks sykepleien er når den skal utøves med kompetanse og forsvarlighet. I tillegg utdypes generelle og grunnleggende temaer som lidelse, tillit, rom og tid. Har litteraturliste og register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788213029629
Publisert
2018
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Kopinor
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
291