Om barn, barneoppdragelse og utdanning i en mangfoldig verden. Tittelen på boka er hentet fra en kjent barnesang som sier at det bare er utseendet som skiller barn i ulike deler av verden fra hverandre. Men er det bare utenpå de er forskjellige? Barn lever under svært ulike betingelser, og mange steder er oppdragelsen helt motsatt av hva vi mener er best i vår del av verden. På tross av forskjeller i levekår, styresett, kjønnsrollemønster, oppdragelse og utdanning vokser de fleste barn opp til å bli samfunnsnyttige og velfungerende borgere. Forfatteren gir eksempler fra forskjellige deler av verden som belyser mangfold og kontraster i synet på barn og deres rolle i familie og samfunn. Noen av eksemplene er hentet fra land hvor våre flyktninger, asylsøkere og innvandrere kommer fra. Hun retter også et kritisk blikk mot vestlig hjelp og støtte til barn i fattige land. En forutsetning for at hjelpen skal lykkes er at den bygger på de ulikheter som fins og de ressurser som er i miljøet. Boka er rettet mot studenter og alle som arbeider med barn, enten det er i Norge eller i andre deler av verden. Eva Johannessen er cand.paed. med doktorgrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun arbeidet i 25 år med lærerutdanning; først ved Høgskole og deretter ved Universitetet i Oslo. Siden 1997 har hun vært selvstendig konsulent med utdanningsprosjekter i Afrika, Asia og Latin Amerika som spesialområde. Hun har bl.a. hatt flere oppdrag for Flyktninghjelpen, Redd Barna og Regnskogfondet.
Les mer
Boken tar for seg mangfoldet i synet på barn, barneoppdragelse og utdanning i ulike deler av verden. Forfatteren konsentrerer seg om to hovedtema: Hvordan barn blir tatt hånd om og oppdratt i land utenfor Europa og Nord Amerika, samt hjelp og støtte fra rike til fattige land. Hun ønsker å belyse forskjellen mellom vestlig og ikke-vestlig tenkning og praksis når det kommer til barneoppdragelse. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788291529264
Publisert
2007
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Sebu forl.
Vekt
379 gr
Høyde
222 mm
Bredde
161 mm
Dybde
12 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
208

Forfatter