Nabokonflikter er en oversiktlig og praktisk rettet bok om de vanligste konfliktområder mellom naboer. Den inneholder informasjon om lovreguleringen, muligheter og sanksjoner ved tvister og konkrete råd om hvordan du forebygger og løser konflikter. Boken er delt i tre hoveddeler. Del 1 handler om problemstillinger for alle boligtyper. Del 2 tar for seg spesielle problemstillinger internt i boligselskaper. Del 3 dreier seg om konflikthåndtering. Kapitlene er delt inn i ulike problemtyper for å gjøre det lettere å navigere i boken. For eksempel behandles dyrehold, byggearbeider, bråk, gjerder, vegetasjon og forsøpling. Mulighetene for tvangssalg, utkastelse og en rask, midlertidig rettsavgjørelse har også fått egne kapitler. I tillegg finner du en beskrivelse av de ulike boformene og det sentrale regelverket. Sentrale lover som behandles er naboloven, nabogjerdeloven, borettslagsloven, dyrevelferdsloven og hundeloven, eierseksjonsloven, plan- og bygningsloven og tvangsfullbyrdelsesloven.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202404215
Publisert
2021
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
583 gr
Høyde
232 mm
Bredde
157 mm
Dybde
21 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
301

Forfatter